Kranówka z Czarnobyla. Pić czy nie pić?

«Śmiertelna  woda», «Radioaktywna ciecz», «Ukraina w panice» - alarmują w artykułach eksperci internetowi. Śmiało wysuwają swoje wnioski na temat radioaktywnej herbaty w stołówkach w Czarnobylu, inni zaś piszą o cudownych właściwościach napromieniowanej wody. Gdzie jest prawda, a gdzie mit?.

Wybuch na 4 bloku energetycznym, który spowodował silne promieniowanie, miał ogromny wpływ na środowisko naturalne. Największa ilość radionuklidów została wyrzucona w ciągu pierwszych dziecięciu dni po wybuchu, co spowodowało skażenie obszaru o powierzchni 200 tysięcy metrów kwadratowych. Największa ilość izotopów osiadła w promieniu 100 km.

Część promieniowania została zmyta z powierzchni dzięki deszczom, wiatrom i działalności człowieka, co w konsekwencji doprowadziło do skażenia systemów kanalizacyjnych i ścieków. W rzekach i jeziorach radionuklidy rozpuszczają się, dochodzi do fizycznego rozpadu cząstek, które są wchłaniane przez dno zbiorników wodnych i glebę.  W efekcie poziom skażenia w wodach płynących jest o wiele niższy, niż w zamkniętych zbiornikach wodnych.

Ryby w Czarnobylu są radioaktywne: cez stał się częścią łańcucha pokarmowego mieszkańców rzek i gromadzi się w ich organizmach. Ryby z wysokim stężeniem tego pierwiastka można złowić nawet w dość odległych wodach Skandynawii i Niemiec. Dlatego też wprowadzono zakaz połowów w Czarnobylu: bez wymiany wody radiacja w organizmach lokalnych ryb może się utrzymywać przez dziesięciolecia.

Skażenie wody w Czarnobylu kontrolowane jest przez kompleks pomiarowy monitoringu radioekologicznego oraz kontroli radiacyjnej. Kontrolowane jest tutaj stężenie szkodliwych substancji w środowisku naturalnym, w tym również w wodzie wodociągowej. Próbki są pobierane na całym terenie, a następnie starannie bada się je w laboratorium.

Maksymalne dopuszczalne stężenie ołowiu w wodzie pitnej to 10 mikrogramów na litr. W Czarnobylu ten wskaźnik jest niższy, dlatego „naszą wodę można pić” – mówi naczelnik centralnego laboratorium analitycznego, odpowiadając na pytania dziennikarzy.

Za pomocą destylacji promieniowanie podobnie jak każdy inny rodzaj skażenia ulega zmniejszeniu. Jako dowód w 2019 r. Brytyjczycy wyprodukowali wódkę z ziarna i wody z Czarnobyla. Entuzjaści zasiali w strefie skażenia żyto, wzięli trochę wody gruntowej, przedestylowali i stworzyli unikalny napój alkoholowy. Wódka Atomic ma stopień skażenia nie większy niż każda inna wódka i jest dowodem, iż w strefie czarnobylskiej można stworzyć czysty i bezpieczny produkt.

Certificate for a tour to Chernobyl

The most original gift for your friend or relative - tour to Chernobyl

Czerwony las: legendy i pożary

Jedną z największych atrakcji turystycznych strefy w Czarnobylu jest Czerwony Las – 200 km2 sosen rozciągających się wokół Elektrowni...

Rossokha Vehicle Graveyard

Several PTSs and a couple of armored personnel carriers emit about 20-60 thousand microR per hour. It's all about the “dirty” tracks, which were never washed after the accident.

Z powrotem

Oddzwoń

Skontaktujemy się z Państwem
w ciągu 15 minut

(codziennie od 10:00 do 19:00)